Eigil Holm’s Forlag
tlf.7566 5130
mobil 22 40 51 25

Email

Foredrag

Foredrag
Bestil hos Eigil Holm 22 40 51 25  eigil.holm@pc.dk
Se også www.foredragslisten.dk

Foredrag eventuelt med egne lysbilleder på power-point. Honorar efter aftale.

1. Da Danmark var en slavestat – historien om Dansk Vestindien

Tre små vestindiske øer, tilsammen på størrelse med Mors, tjente enorme summer på sukker, rom og slavehandel. I 1700-årene var øerne en guldmine for Danmark, handelsflåden blev stor, og købmændenes paladser og pragtbygninger står endnu, især i København. Slaverne kom fra danske handelspladser i Afrika. Slavernes kår var slemme, og de gjorde oprør flere gange. I 1848 gav guvernør Peter von Scholten slaverne deres frihed. I 1917 solgte vi øerne til USA. Jeg fortæller om øernes dramatiske historie og viser egne billeder fra Vestindien.

2. Vitus Berings sidste rejse – historien om Danmarks største opdagelsesrejsende

Vitus Bering var en Horsensdreng, der gik i russisk tjeneste hos Peter den Store i 1704, blev kommandør og gennemførte den største opdagelsesrejse nogensinde. Hans opgaver var at udforske og kortlægge Sibirien, finde søvejen til Amerika og Japan og gennemsejle de store sibiriske floder til deres udløb i Polarhavet. Alt lykkedes, men det tog 10 år, og naturen bød på frygtelige vanskeligheder, blandt andet frostgrader ned til -600. I alt havde han 10.000 mand under sin kommando, og hans medbragte håndværkere byggede de store skibe, der krydsede Stillehavet. Bering døde i 1741 på rejsen hjem fra Amerika, da hans skib strandede på en øde ø.

Foredraget handler om Berings liv, rejse og død og ledsages dels af samtidige billeder, dels af egne billeder fra min rejse i Sibirien.

3.Tsar Peter den Store - genial og gal

Peter var enorm i alt,  hvad han foretog sig. Han var næsten 2 meter høj, stærk som en kæmpe, og han havde en jernvilje. Han gjorde Rusland til en moderne stat ved at indføre alt det nye fra Vesteuropa.  Selv vestlig klædedragt og parykker  blev påtvunget russerne. Dygtige officerer, ingeniører, videnskabsmænd og søfolk fra de europæiske lande kom i russisk tjeneste og lærte russerne deres viden og kunnen. Peter slog svenskerne i krig og byggede St. Petersborg på et floddelta, han havde erobret fra dem. Byen blev bygget på nedhamrede pæle, og det hårde arbejde med at bygge den store by kostede omkring 100 000 mand livet. Byen blev havn for den flåde, han byggede op fra grunden. Peter lod sin søn, kronprinsen, dræbe,  på grund af hans ulydighed . Peters liv og gerninger og hans indflydelse på nutidens russiske politik er emnet for foredraget. Det illustreres med lysbilleder.

4. Hvorfor skal vi være bange for vulkaner?

Vulkaner er langt væk fra Danmark, men de har indflydelse på os. I år 2010 blev flytrafikken i Nordeuropa  standset en uges tid på grund af aske fra en islandsk vulkan. I 1815-16 havde en vulkan på Java et vældigt udbrud, der spredte så meget aske i atmosfæren, at det skyggede for solen. I USA blev høsten ødelagt af sne og frost i juni, og i Europa talte man om året uden sommer. Lignende katastrofer sket flere gange før i historien, vulkanudbruddet 1783-84 på Island beskyldes for at have medvirket til den franske revolution 1789. De nærmeste aktive vulkaner er i Italien (Vesuv, Vulcano, Etna) og Island (Hekla m.fl.). Jeg har fotograferet  vulkaner i mange lande, også i udbrud. Foredraget handler om vulkanernes trusler, men også deres gunstige virkninger.

5-8.  Flyrejser over Danmark

Gennem flere år har jeg fløjet over Danmark for at fotografere de skønneste og  mest interessante landsdele. Jeg har udvalgt følgende områder til foredrag med mine dias og kort: Efter ønske kan jeg fortælle om andre landsdele.

5. Skagens Gren og Vendsyssel

Skagen, det yderste Danmark, Råbjerg Mile, Lønstrup Klint med Rubjerg Knude, Hirsholmene.

6. Læsø og Anholt

Læsø: Gårde med tangtage, jomfruhummere, strid om brune bier, skønne badestrande, saltsyderi, kantarellers mængde. Anholt: Ørkenen, som trues af skoven, perfekte badestrande, store udsigter og interessant natur.

7. Vadehavet

Vadehavet med dets landområder er skabt af tidevandet og trues af stormfloder. Diger og sluser styrer vandet så godt som muligt, men må overvåges hele tiden. Rømø, Mandø, Fanø og Skallingen er alle skabt af havet og består af sand mod vest og ler mod øst. Danmarks ældste by er Ribe, skabt som handelsplads i vikingetiden. Vadehavet er uhyre rigt på fugle: Stæreflokke (sort sol), gæs, ænder, vadefugle og andre trækfugle i mængder.  

8. Møns og Stevns klinter, Sydsjælland og Smålandshavet

Stevns klint med den halve kirke og vidnesbyrdet om katastrofen, der udslettede dinosaurerne. Møns Klint med120 meter lodrette skrænter og skred. Her ruger vandrefalken på klipperne. Sydsjællands havskabte natur og den menneskelige udnyttelse af landskabet. Glænø, Næstved, Storstrømsbroerne.

9. Blomsternes verden
En vandring i skønhed og fantastiske bestøvningsformer.

10. Røde Orm og Vikingerne

Røde Orm har været en succes, siden denj udkom som bog 1946. Den fik fornyet interesse, da Røde Orm blev opført som friluftteater på Moesgaard 2017. I foredraget beskrives vikingernes historie der er baggrund for Røde Orm. Foredraget er illustreret med dias.

Andre foredrag kan aftales.